Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme
potansiyeli olan stratejik bir değer yaratacak şekilde yönetmek.